HUR MAN VIRKAR SAMMETSSTJÄRNMÖNSTER

 

Sammetsstjärnmönster är ett medelsvårt mönster. Du behöver veta hur man virkar luftmaskor, fasta maskor, dubbelstolpar, virka dubbelstolpe runt stolpen*, snäckmönster** och virka ihop maskor. Var inte orolig om du inte känner till alla dessa tekniker. Du kan titta på dem på vår YouTubekanal We Are Knitters.

*Virka dubbelstolpar runt stolpen: att virka dubbelstolpar runt stolpen görs på samma sätt som en dubbelstolpe, men istället för att sticka in virknålen i maskan, sticker man in den runt ”maskstolpen” (maskans kropp) enligt följande: stick in virknålen från framsidan till baksidan så att maskstolpen är framför virknålen.

**Snäcka med 4 maskor: för att virka en snäcka med 4 maskor, virka 4 maskor i samma maska. Med andra ord virka i samma maska 4 gånger.

** Snäcka med 3 maskor: för att virka en snäcka med 3 maskor, virka 3 maskor i samma maska. Med andra ord virka i samma maska 3 gånger.

Det här mönstret är delbart med 12 maskor + 1 extra maska. Vi använde  Meriwool i

aquamarine och en virknål 5 mm.

Varv 1: 4 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i den femte luftmaskan från din virknål. *1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka 1 fastmaska i den 6:e luftmaskan. 1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar, 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan*. Upprepa från * till * tills du har 12 maskor kvar. 1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka 1 fastmaska, 1 luftmaska, virka en snäcka med 4 dubbelstolpar.

Varv 2: 1 luftmaska. *5 luftmaskor, virka 6 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 6 dubbelstolparna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 1 fast maska runt luftmaskbågen som formats av luftmaskorna på föregående varv*. Upprepa från * till * varvet ut. Tänk på att den sista fasta maskan i den sista repetitionen virkas i den 4 luftmaskan av vändluftmaskorna på föregående varv.

Varv 3: 1 luftmaska. *1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av luftmaskorna på föregående varv, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i nästa maska. 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av luftmaskorna på föregående varv, virka 1 fast maska i den fasta maskan på föregående varv*. Upprepa från * till * varvet ut. Tänk på att den sista fasta maskan virkas i vändluftmaskorna på föregående varv.

Varv 4: 4 luftmaskor. Virka 3 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 3 maskorna. *5 luftmaskor, virka 1 fast maska i luftmaskkedjan som formats av de 3 luftmaskorna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 6 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 6 dubbelstolparna*. Upprepa från * till * tills det återstår 1 snäcka. 5 luftmaskor, virka 1 fast maska i luftmaskkedjan som formats av de 3 luftmaskorna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 3 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 3 dubbelstolparna, virka 1 dubbelstolpe i vändluftmaskorna på föregående varv.

Varv 5: 4 luftmaskor, virka 3 dubbelstolpar i nästa maska. * 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av de 5 luftmaskorna på föregående varv, virka 1 fast maska i nästa maska. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av de 5 luftmaskorna på föregående varv, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar, 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan*. Upprepa från * till * tills det är 2 luftmaskkedjor kvar som formats av luftmaskorna på föregående varv. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av 5 luftmaskor på föregående varv, virka 1 fast maska i nästa maska, 1 luftmaska, virka en snäcka med 4 dubbelstolpar i den sista luftmaskan.

Upprepa varv 2 till 5 tills du har den önskade längden.

PHOTO 5

GRAPH 1

Tänk på att ta mycket bilder och ladda upp dem på sociala nätverk med hashtag #weareknitters.