HUR MAN VIRKAR SAMMETSSTJÄRNMÖNSTER

 

 

Sammetsstjärnmönster är ett medelsvårt mönster. Du behöver veta hur man virkar luftmaskor, fasta maskor, dubbelstolpar, virka dubbelstolpe runt stolpen*, snäckmönster** och virka ihop maskor. Var inte orolig om du inte känner till alla dessa tekniker. Du kan titta på dem på vår YouTubekanal We Are Knitters.

*Virka dubbelstolpar runt stolpen: att virka dubbelstolpar runt stolpen görs på samma sätt som en dubbelstolpe, men istället för att sticka in virknålen i maskan, sticker man in den runt ”maskstolpen” (maskans kropp) enligt följande: stick in virknålen från framsidan till baksidan så att maskstolpen är framför virknålen.

**Snäcka med 4 maskor: för att virka en snäcka med 4 maskor, virka 4 maskor i samma maska. Med andra ord virka i samma maska 4 gånger.

** Snäcka med 3 maskor: för att virka en snäcka med 3 maskor, virka 3 maskor i samma maska. Med andra ord virka i samma maska 3 gånger.

Det här mönstret är delbart med 12 maskor + 1 extra maska. Vi använde  Meriwool i

aquamarine och en virknål 5 mm.

 

 

Varv 1: 4 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i den femte luftmaskan från din virknål. *1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka 1 fastmaska i den 6:e luftmaskan. 1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar, 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan*. Upprepa från * till * tills du har 12 maskor kvar. 1 luftmaska, hoppa över 5 luftmaskor, virka 1 fastmaska, 1 luftmaska, virka en snäcka med 4 dubbelstolpar.

 

 

Varv 2: 1 luftmaska. *5 luftmaskor, virka 6 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 6 dubbelstolparna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 1 fast maska runt luftmaskbågen som formats av luftmaskorna på föregående varv*. Upprepa från * till * varvet ut. Tänk på att den sista fasta maskan i den sista repetitionen virkas i den 4 luftmaskan av vändluftmaskorna på föregående varv.

 

 

Varv 3: 1 luftmaska. *1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av luftmaskorna på föregående varv, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i nästa maska. 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av luftmaskorna på föregående varv, virka 1 fast maska i den fasta maskan på föregående varv*. Upprepa från * till * varvet ut. Tänk på att den sista fasta maskan virkas i vändluftmaskorna på föregående varv.

 

 

Varv 4: 4 luftmaskor. Virka 3 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 3 maskorna. *5 luftmaskor, virka 1 fast maska i luftmaskkedjan som formats av de 3 luftmaskorna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 6 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 6 dubbelstolparna*. Upprepa från * till * tills det återstår 1 snäcka. 5 luftmaskor, virka 1 fast maska i luftmaskkedjan som formats av de 3 luftmaskorna på föregående varv. 5 luftmaskor, virka 3 dubbelstolpar runt stolpen, de virkas ihop med de nästa 3 dubbelstolparna, virka 1 dubbelstolpe i vändluftmaskorna på föregående varv.

Varv 5: 4 luftmaskor, virka 3 dubbelstolpar i nästa maska. * 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av de 5 luftmaskorna på föregående varv, virka 1 fast maska i nästa maska. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av de 5 luftmaskorna på föregående varv, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar, 3 luftmaskor, virka en snäcka med 3 dubbelstolpar i samma maska som den sista snäckan*. Upprepa från * till * tills det är 2 luftmaskkedjor kvar som formats av luftmaskorna på föregående varv. 1 luftmaska, hoppa över luftmaskkedjan som formats av 5 luftmaskor på föregående varv, virka 1 fast maska i nästa maska, 1 luftmaska, virka en snäcka med 4 dubbelstolpar i den sista luftmaskan.

Upprepa varv 2 till 5 tills du har den önskade längden.

 

PHOTO 5

 

GRAPH 1

 

Tänk på att ta mycket bilder och ladda upp dem på sociala nätverk med hashtag #weareknitters.

 

META FÖRKLARING:
Det är ett virkmönster på medelsvår nivå. Det är inte så komplicerat men du behöver veta hur man gör flera olika maskor. Du behöver veta hur man gör luftmaskor, fasta maskor, dubbeltolpar och att virka runt stolpen. Vi gjorde vårt exempel med vår Meriwool i aquamarine och en virknål 5 mm för att ge stjärnorna  ett mer sammetslikt utseende, men du kan använda vilken som helst av We are knitters fibrer. Följ instruktionerna och resultatet kommer att bli fantastiskt.